Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Důležité zákony  
Název normy Účinnost
zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím  
zák. č. 128/2000 Sb. o obcích  
zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech  
zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů  
zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení  
zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník  
zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník  

 

Stránka