Kanalizace - připojení občanů

  • 2. ledna 2019

Zájemci o připojení na budoucí kanalizační řad se mohou dostavit na obecní úřad ve středu v úředních hodinách do konce ledna 2019.