Veřejné zakázky

Profil zadavatele veřejných zakázek

V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ), je obec jako veřejný zadavatel povinna zveřejňovat od 15. září 2010 některé dokumenty k veřejným zakázkám (tj. výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení) na profilu zadavatele. Od 1. dubna 2012, díky tzv. transparentní novele ZVZ, je tato povinnost rozšířena na širší okruh dokumentů ale i zadávacích řízení. Zadavatelé veřejných zakázek musí rovněž na portále zadavatele uveřejnit smlouvy na zakázky, jejichž hodnota se rovná nebo je vyšší než 500 000 Kč bez DPH.

Profil zadavatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle ZVZ uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek (jednotný portál pro uveřejňování veřejných zakázek spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj). Zadavatel veřejné zakázky tak splní svou uveřejňovací povinnost a rovněž zpřístupní veřejnou zakázku potenciálním dodavatelům.

Profil zadavatele obce Klášter najdete na této adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-klaster