Struktura

Náš obecní úřad se skládá z níže uvedených částí.

Zastupitelstvo obce

Lukáš Brož / starosta
tel.: +420 724 181 254

František Rota / místostarosta
tel.: +420 724 181 253

Členové:
PhDr. Jana Tobrmanová
Petra Holá
Helena Rotová
Mgr. Petra Zeidlerová
Marek Reisich
Zdeněk Bartošek
Vojtěch Málek

Finanční výbor

PhDr. Jana Tobrmanová / předseda

Kontrolní výbor

Mgr. Petra Zeidlerová / předseda

Stavební komise

Helena Rotová / předseda

Kulturněsociální komise

Petra Holá / předseda

Ekonom

Helena Rotová / účetní