Obec

Obec Klášter patří k historicky nejstarším sídlům mikroregionu Nepomucko. Vznik je datován již od 12. století, kdy zde byl založen mnichy z Ebrachu cisterciácký klášter. Jeho zbytky, které se zachovaly po vypálení husity v 15.století, tvoří jednu z dominant obce - řada mohutných zdí se zbytky gotických arkád a okének.

Se vznikem Kláštera úzce souvisí i založení původně trhové vsi Pomuk, dnešního města Nepomuka, který je vzdálen pouhé 2 km.

Na návsi je též kaple sv.Markéty, postavená v roce 1861. Nad obcí na vrchu Zelená Hora lze spatřit stejnojmenný zámek, známý nálezem Rukopisu Zelenohorského v roce 1817, a z novější doby pobytem jednotek PTP - Černých baronů. V objektu zámku je kostel Nanebevzetí Panny Marie, původně z druhé poloviny 15.století.

Zámek je v majetku obce a v současnosti prochází postupnou rekonstrukcí v rámci programu Ministerstva kultury "Záchrana architektonického dědictví".

Klášterský rybník, přes jehož hráz vede silnice na Nepomuk, slouží zejména rybářům k chovným účelům a k rybolovu, částečně i ke koupání.

Obec Klášter má v současné době 226 obyvatel, její katastrální území je rozloženo na 865 ha.