Poplatky za obecní systém odpadového hospodářství

  • 22. ledna 2023

Poplatky je nutno zaplatit do 31.3.2023, doporučujeme však občanům, aby zaplatili do konce února. Při zaplacení poplatku si ti, kdo mají zájem mohou vyžádat od obce pytle na tříděný odpad, které obec poskytuje zdarma v zájmu zachování pořádku v prostoru úložiště plastového odpadu.


Fotogalerie