Výstava "Dřevěný čas"

  • 24. listopadu 2022 17:00 hod. - 31. prosince 2027 17:00 hod.
  • Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o., Hradiště 1

Organizátor: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Vstupné: 15 - 20,-
Typ akce: trhy, výstavy, veletrhy
Možnosti akce: Bezbariérový vstup na akci

Zdroj: Muzeum jižního Plzeňska

Jiří Špinka (*1944 Plzeň -  †2020 Plzeň) se celý život profesně věnoval restaurátorské a konzervátorské práci, zejména v Západočeském muzeu v Plzni. Zde pracoval 44 let.

Byl členem Asociace uměleckých restaurátorů ČR, členem Asociace uměleckých medailérů ČR, členem organizace FIDEM a Unie výtvarných umělců západočeské oblasti Plzeň.

Široký okruh jeho činností umožnily nejen jeho píle a nadání, ale i absolvování čtyř oborů uměleckých řemesel, ke kterým přidal ještě studium výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě v Plzni. Stěží byste hádali, že začínal jako hornický učeň. Jeho znalosti v oboru byly obdivuhodné. O restaurování a o své tvorbě velice rád vyprávěl.

Miloval dřevo, proto mu dával ve své tvorbě přednost před jiným materiálem. Vytvořil spoustu dřevěných reliéfů s nejrůznější tématikou. Mnohé jsou v soukromých sbírkách po celé republice i v zahraničí. Stěžejním dílem jsou jeho unikátní kinetické dřevořezby „hodiny – orloje“ s celodřevěným strojem, které odměřují pozemský čas pouze symbolicky.

Nejlépe pochopíte jejich smysl i filozofii z autorova vlastního vyjádření:

"Vždy mi byl příjemný klidný chod starých nástěnných hodin s pomalým pohybem dlouhého kyvadla. Vyvolává to vzpomínky z dětství. Nedělní poledne s vonícími buchtami na stole a šikmým pruhem slunce, deroucím se otevřeným oknem a nekonečný čas, vnímaný jen z klidného rytmu hodin.

Tato vzpomínka byla prvním podnětem k vytvoření „hodin“, reliéfů s jednoduchým celodřevěným strojem na hodinovém principu. Náměty se odvozují již ze samého principu časomíry a jejích symbolů. Čas jako rozměr odměřený všemu kolem nás i nám samým v souladu s prostorem, souvislostmi a vztahy k celku.

Zeptá-li se někdo, jak dlouho jdou a jak přesně, musím odpovědět, že mají svůj vlastní čas.  Nemají tedy suplovat funkci běžných chronometrů, podle kterých řídíme svůj denní režim. Mají být spuštěny ve chvílích, kdy potřebujeme, aby čas měl jiný rozměr. Chvíle pro dva, chvíle pro rozjímání, pro velkou radost, chvíle pro vzpomínky, nebo naopak pro otázku co dál.

Tehdy je třeba natáhnout je a spustit. „Hodiny“ umožní každému, aby vstoupil do „tvoření“ při jejich natahování a spuštění. Dovolí částečnou spoluúčast nad tím, že je přivede k životu a umožní tak posun pohyblivých částí, které mohou změnit okamžitý význam celku. Jsou něčím, co na nás působí i při zavřených očích svým zvukem dřeva, zvukem podobným klapotu starého mlýna. Symbolika roušky zakrývá čas za námi i před námi. Křídla jsou jeho rafie a odměřují i náš čas. Kruh nemá význam pouhého ciferníku, ale symbolizuje i věčné opakování ve smyslu, že každý konec je i nový počátek."

Na webových stránkách www.spinka.webz.cz  naleznete i fotografie figurální výzdoby hradní i zámecké části hradu Velhartice. Na stránkách jsou i autorovy medaile a plakety spolu s reliéfní výzdobou zvonů.  Autorovy medaile putovaly i na výstavy zahraničí, a to v Glasgow, Sofii, Ottawě a Tokiu.

Mnoho dalších informací můžete nalézt na stránkách publikace Zastavený čas, kterou uspořádala autorova manželka Vlasta Špinková.  Kontakt: vlasta.spinka@seznam.cz. 


Fotogalerie