Dokumentace ke stažení

Textová část

Grafická část


Soubory ke stažení
Název
Datum
Soubor
Územní plán
20. 3. 2024
Zábor ZPF
20. 3. 2024
Výkres základního členění
20. 3. 2024
Hlavní výkres
20. 3. 2024
Výkres VPS
20. 3. 2024
Koncepce dopravy a technické infrastruktury
20. 3. 2024
Koordinační výkres
20. 3. 2024
Výkres širších vztahů
20. 3. 2024
Výkres předpokládaných záborů ZPF
20. 3. 2024