Návrh změny č. 1 Územního plánu Klášter pro veřejné projednání

Dokumentace ke stažení:

Grafická část:

Návrh:

Odůvodnění:


Soubory ke stažení
Název
Datum
Soubor
Textová část
20. 3. 2024
Srovnávací text
20. 3. 2024
N1_Základní členění území
20. 3. 2024
N2_Hlavní výkres
20. 3. 2024
N3_VPS
20. 3. 2024
N4_Dopravní a technická nfrastruktura
20. 3. 2024
O1_Koordinační výkres
20. 3. 2024
O2_Širší vztahy
20. 3. 2024
O3_ZPF
20. 3. 2024